Välkommen till Taxi Skara!

Grunden i Taxi Skara AB är att vi transporterar vad som helst, vart som helst, när som helst men inte hur som helst! Det är något vi gjort framgångsrikt i över 70 år.

Taxi Skara AB är i grunden ett traditionellt taxibolag med fokus på persontransporter. Med åren har vi även löpande utvecklat vårt arbete gentemot företag och godstransporter.

Vår fordonsflotta består av 24 fordon varav flertalet är miljöfordon. Därutöver samarbetar vi med andra taxibolag i västra Sverige. I samarbetet, som går under namnet Taxibud, ingår fler än 80 fordon.

Vår största styrka är transporter från punkt A till B, ofta med korta ledtider och höga krav på säkra transporter och att tider hålls.

Entos allt inom webbdesign